شما میتوانید بعد از هربار واریز از طریق ووچر پرفکت مانی (حداقل 200 هزارتومان – 8$) 15% مبلغ شارژ خود را به صورت بونوس ویژه ورزشی از سایت رومابت هدیه دریافت نمایید

نحوه فعالسازی :

کافی است قبل از شارژ از طریق ووچر پرفکت مانی و قبل از ثبت شرط بندی از جعبه بونوس های حساب کاربری خود بونوس 15% ویژه شارژ با ووچر پرفکت مانی را فعال کنید.

قوانین :

برای برداشت بونوس و مبلغ حاصل از آن باید 10 بار اصل مبلغ واریزی و مبلغ بونوس دریافتی را در قالب شرط های ورزشی تکی یا میکس با حداقل ضریب 1.50 به گردش دربیاورید
(حداقل ضریب برای هر انتخاب در فرم میکس هم 1.50 و حداقل 3 انتخاب میباشد)

حداکثر بونوس قابل دریافت طی 24 ساعت 2 میلیون تومان میباشد
حداکثر مبلغ برد حاصل از بونوس 10 میلیون تومان میباشد
حداکثر مدت زمان برای استفاده و گردش بونوس 3 روز میباشد