شما میتوانید بعد از هربار واریز از طریق درگاه مستقیم در سایت رومابت 10% مبلغ شارژ خود را به صورت شرط رایگان ورزشی هدیه دریافت نمایید.

نحوه ی درخواست :

کافی است بعد از شارژ موفق (حداقل 200 هزار تومان) با مراجعه به پشتیبانی زنده سایت 10% فریبت ویژه درگاه مستقیم را درخواست کنید.
پشتیبانی سایت بعد از بررسی فریبت را به حساب شما اضافه خواهد کرد.

نحوه فعالسازی :

برای فعالسازی کافی است یک شرط ورزشی با ضریب 1.80 ثبت کنید تا گزینه فریبت ظاهر شود.

(برای فرم میکس هم حداقل ضریب هر انتخاب 1.80 میباشد)

قوانین :

این فریبت در طول 24 ساعت تا سقف 500 هزارتومان قابل دریافت میباشد.
مدت زمان اعلام جهت تخصیص فری بت حداکثر تا ۴ ساعت بعد از شارژ بوده و در صورتیکه در بازه زمانی مقرر به واحد پشتیبانی جهت دریافت فری بت مراجعه ننمایید امکان دریافت فری بت برای شارژ مربوطه از بین خواهد رفت.

حداکثر زمان استفاده از این فریبت 3 روز میباشد. در صورت عدم استفاده بعد از دریافت تا 3 روز به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.

حق ثبت شرط ضربدری بین موجودی اصلی و بونوس وجود ندارد و در صورت رویت تخلف محسوب میشود.