کاربران جدید رومابت میتوانند بعد از اولین واریز خود از درگاه (فقط ریالی) 30% مبلغ شارژ خود را به صورت شرط رایگان ورزشی هدیه دریافت نمایید.

نحوه ی درخواست :

کافی است بعد از شارژ موفق (حداقل 100 هزار تومان) با مراجعه به پشتیبانی زنده سایت 30% فریبت ویژه اولین شارژ را درخواست کنید.

پشتیبانی سایت بعد از بررسی فریبت را به حساب شما اضافه خواهد کرد.

نحوه فعالسازی :

برای فعالسازی کافی است یک شرط ورزشی با ضریب 1.90 ثبت کنید تا گزینه فریبت ظاهر شود
(برای فرم میکس هم حداقل ضریب هر انتخاب 1.90 میباشد)

قوانین :

این فریبت در طول 24 ساعت تا سقف 300 هزارتومان قابل دریافت میباشد.
حداکثر زمان استفاده از این فریبت 3 روز میباشد. در صورت عدم استفاده بعد از دریافت تا 3 روز به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد
حق ثبت شرط ضربدری بین موجودی اصلی و بونوس وجود ندارد و در صورت رویت تخلف محسوب میشود.